Image Description

ชุดรถเข็นจ่ายน้ำมัน OMPI 80793

ชุดจ่ายน้ำมันแบบใช้อากาศพร้อมมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับถัง 208L พร้อมด้วยรีลท่อรถเข็นล้อพิเศษเหมาะสำหรับพื้นผิวขรุขระหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ