Image Description

ชุดจ่ายน้ำมัน OMPI 31250 KIT

ชุดจ่ายน้ำมันที่ทำงานด้วยอากาศแบบอยู่กับที่สำหรับถัง 208L ประกอบด้วย:
- ปั๊มลมอัตราส่วน 5: 1, mod. 31250
- แหวนน็อตสำหรับยึดปั๊มกับถัง mod. 065420
- รีลท่ออัตโนมัติพร้อมตัวดัดแปลงตัวเรือนโลหะ 35300
- ท่อยางยืดหยุ่น L. 15m, Ø 1/2”, mod. 31015
- ท่อต่อรอกปั๊ม, L. 2m, mod. 31002
- ปืนควบคุมน้ำมันพร้อมมิเตอร์ดิจิตอล mod. 15900 / ป.